Η κρίση του 1929 και η Ελλάδα: Οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές όψεις

Η κρίση του 2008 προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον για την προηγούμενη μεγάλη κρίση της παγκόσμιας οικονομίας, αυτήν του 1929. Στις θεματικές των σχετικών ερευνητικών προσπαθειών είχαν προτεραιότητα οι οικονομικές όψεις της κρίσης του Μεσοπολέμου. Εντούτοις, σταδιακά το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε και τις άλλες συνέπειες της κρίσης – πολιτικές, κοινωνικές και διπλωματικές – και πιο σύνθετες προσεγγίσεις της κρίσης και των επιπτώσεών της αποκτούσαν μεγαλύτερη αξία.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του παρόντος τόμου είναι ότι οι συντελεστές του προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και δεν εξετάζουν την κρίση του 1929 μόνο από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά και με διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία – συνδυάζοντας την αρχειακή έρευνα με περισσότερο ποσοτικές ή θεωρητικές προσεγγίσεις.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο καλύπτονται θέματα οικονομίας και οικονομικής πολιτικής. Σε αυτό το μέρος, γράφουν ο Σωκράτης Πετμεζάς, ο Νίκος Χριστοδουλάκης και ο ένας εκ των δύο επιμελητών του τόμου, ο Ανδρέας Κακριδής. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε διεθνείς διαστάσεις της κρίσης, για τις οποίες γράφουν η Κωνσταντίνα Μπότσιου, η Αικατερίνη Μπρέγιαννη και ο Μανόλης Κούμας. Το τρίτο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται πολιτικές και θεσμικές όψεις της κρίσης του 1929 στην Ελλάδα. Σε αυτό το μέρος γράφουν ο Σπύρος Βλαχόπουλος, η Ζηνοβία Λιαλιούτη και ο έτερος των επιμελητών του τόμου, Σωτήρης Ριζάς.

Το νήμα που συνδέει τις συμβολές στον τόμο αυτό είναι η διαπίστωση ότι η οικονομική κρίση σήμανε αλλαγή του παραδείγματος της οικονομικής πολιτικής προς τον προστατευτισμό και τον οικονομικό εθνικισμό, αλλά και κοινωνική και πολιτική αποσταθεροποίηση με αρνητικές συνέπειες για τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Αυτό που μπορεί να σημειωθεί είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη με την κρίση του 2008. Οι δημοκρατικοί θεσμοί άντεξαν τις πιέσεις που προκάλεσε η κρίση και το σύστημα της ανοικτής οικονομίας και των ελεύθερων συναλλαγών επιβίωσε. Δεν θα ήταν αβάσιμο να υποτεθεί ότι οι διαμορφωτές της πολιτικής, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, έλαβαν υπόψη τους τις εμπειρίες της κρίσης του Μεσοπολέμου.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Συλλογικό

Πρόσβαση

ΚΕΠΟΕΤ

Πάροχος

Circulate

ISBN

978-618-5536-08-4

Έτος

2021

Κατηγορίες: , ,
Ετικέτα:
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%