Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος, 1928-2008

Η Τράπεζα της Ελλάδος συμπληρώνει εφέτος 86 χρόνια λειτουργίας. Οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στο μακρινό 1928, όταν ιδρύθηκε η Τράπεζα, και
στο σήμερα δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσες, είναι και εξόχως διδακτικές. Το ίδιο ισχύει
και για τις διαφορετικές πολιτικές με τις οποίες η Τράπεζα αντιμετώπισε άλλοτε τρέχοντα προβλήματα κι άλλοτε μείζονες κρίσεις και επαπειλούμενες καταστροφές στη
διάρκεια των 80 χρόνων έως το 2008 που καλύπτει η παρούσα εξιστόρηση. Ένα από
τα συμπεράσματα του ανά χείρας βιβλίου ίσως είναι —οι αναγνώστες θα το κρίνουν— ότι οι πολιτικές μπορεί να διέφεραν, αλλά διέπονταν όλες από μία σταθερά:
την προσήλωση στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μέσα από την εξασφάλιση και διασφάλιση της νομισματικής και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ως βασικών προϋποθέσεων για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσβαση

Circulate

Εκδοτικός οίκος

ΚΕΠΟΕΤ

ISBN

978-960-7032-61-4

Έτος

2014

Κατηγορίες: , ,
Ετικέτες: ,
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%