Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, I

Ο Καθηγητής Λεωνίδας Γεωργακόπουλος, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένος ο τόμος αυτός, υπήρξε ένας πρωτοποριακός επιστήμονας και πανεπιστημιακός δάσκαλος που με το έργο και την προσωπικότητά του επηρέασε καθοριστικά την ελληνική νομική επιστήμη και ενέπνευσε γενιές Ελλήνων νομικών. Ο Λ. Γεωργακόπουλος ήταν από πολλές απόψεις ξεχωριστός. Ευρύτερα γνωστός έγινε για το συγγραφικό του έργο, το οποίο είναι μοναδικό τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Είναι ο μόνος Έλληνας συγγραφέας που κάλυψε το σύνολο του εμπορικού δικαίου και μάλιστα σε μια εποχή που η έκτασή του είχε λάβει ασύγκριτα μεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνες που επικρατούσαν, όταν αναλήφθηκαν ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν. Η συμβολή του στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού εμπορικού δικαίου ήταν αποφασιστική. Με τον Λ. Γεωργακόπουλο ήρθαν στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης άγνωστες μέχρι τότε πτυχές του εμπορικού δικαίου, όπως η κατάχρηση της νομικής προσωπικότητας και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ενώ το τραπεζικό και το χρηματιστηριακό δίκαιο αποτέλεσαν, ουσιαστικά για πρώτη φορά,
αντικείμενο συστηματικής επεξεργασίας. Η ενασχόληση με νέες θεματικές δεν αποτελούσε ποτέ για τον Λ. Γεωργακόπουλο αυτοσκοπό ή αφορμή για θεωρητικολογία.
Σκοπός του ήταν πάντοτε να υπηρετήσει κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο την αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης είναι ιδιαίτερα εμφανής στις γνωμοδοτήσεις του, οι οποίες αποτελούν σπάνια δείγματα «νομικής φαντασίας». Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν για κάθε σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετώπιζε η πράξη και η νομολογία ζητείτο γνωμοδότησή του.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσβαση

Circulate

Εκδοτικός οίκος

ΚΕΠΟΕΤ

ISBN

978-960-7032-71-3

Έτος

2016

Κατηγορίες: , ,
Ετικέτες: ,
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%