Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία

Το πολιτιστικό αφήγημα αποκτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατά τη μετάβαση από τον 20ό στο 21ο αιώνα, καθώς εισάγονται νέες προσεγγίσεις, με κραταιά την έννοια της συμπερίληψης.

Βασικό ζητούμενο του μουσείου και των φορέων πολιτιστικής διαχείρισης είναι η επικοινωνία με την κοινωνία, τις ομάδες των ατόμων που είναι οργανωμένα γύρω από κοινούς πολιτικούς, οικονομικούς, νομικούς, πολιτισμικούς ιστούς, στους οποίους συγκαταλέγεται το μουσείο, το «μνημείο» ή ο χώρος πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχος του βιβλίου είναι να διερευνήσει το ζήτημα της πρόσληψης της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στην ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα, επιχειρώντας νέες πρακτικές επικοινωνίας με τις κατά τόπους κοινότητες. Εξετάζει τρόπους βιωματικής και διαδραστικής προσέγγισης του «μνημείου», με εργαλείο βασικές αρχές της βυζαντινής μνημειακής τέχνης, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών. Συνδέοντας ανθρώπους και περιβάλλον σε μια πρωτογενή σχέση, η οποία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποκτήσει μια άλλη διάσταση προβολής, ανάδειξης, συμπερίληψης.

Κατηγορίες: ,
Ετικέτα:
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%